Veranderzorg

Met veranderzorg wordt hier bedoeld het initiëren, faciliteren en ondersteunen van verandering in een organisatie.  Veranderzorg is een verbindend proces afhankelijk van de betrokkenen en de energie waarmee het gevoed wordt.  Wilt u verandering in uw organisatie en vraagt u zich af hoe dit mogelijk is, dan denk ik graag met u mee.

Bijvoorbeeld zou ik kunnen helpen met het initiëren van ‘Appreciative inquiry’ binnen uw organisatie……..

Plan een videogesprek voor een oriëntatie.