Nazorg

Analyse van ongevalsoorzaken

Gelukkig wordt er veel werk verzet zonder ongevallen. Maar als het wel een keer mis gaat is het zaak om daar maximale lering uit te trekken. Dat zou eigenlijk moeten gelden voor alle incidenten. De oorzaak lijkt vaak simpel aanwijsbaar maar er bestaat nooit één oorzaak. Bij elk incident hebben zowel directe- als  onderliggende factoren een rol gespeeld. Om maximaal te leren van een incident en zo leed, letsel en kosten te voorkomen is analyse van oorzaken nodig. Buro Veiligheid Zorg kan dat op professionele wijze voor je uitvoeren. Plan vrijblijvend een beeldgesprek om opties te bespreken.

Steun bij verlies en rouw

Een ongeval kan tot ingrijpende gevolgen leiden. Bijvoorbeeld blijvend letsel, verlies van een baan of verlies van een collega. Gevolgen met grote emotionele impact die een ieder op eigen wijze verwerkt. Soms is een verlies te groot en te zwaar om alleen aan te kunnen. Hierbij kan BuroNazorg ondersteuning bieden.